Novinky :

Sebaobrana áno, ale prečo práve Wing Tzun?

Ako bolo spomenuté už na úvodnej stránke, existuje množstvo bojových umení, starých i novších, známych i menej známych sebaobranných systémov z rôznych kútov sveta. Sú medzi nimi nádherné bojové umenia, niektoré viac elegantné, iné preferujú silu a tvrdosť, ďaľšie zasa viac inklinujú k športu a súťažiam. Z hľadiska sebaobrany však majú jedno spoločné - problém s identifikáciou útoku - obranca musí včas spoznať „ako, kedy a kam súper zaútočí“ (rukou, nohou, pravou, ľavou, na tvár, na brucho, ...). Navyše musí včas a správne zareagovať, pretože rôzny útok vyžaduje rozdielnu obranu. Prirodzene, čím je súper silnejší a skúsenejší, tým väčší je to stres, s ktorým sa ťažko vysporiadavajú aj pokročilí cvičenci.

Naproti tomu Wing Tzun (WT) ako systém to rieši veľmi elegantne. Wing Tzun bojovníka nezaujíma spôsob útoku súpera, stačí mu fakt, že útok začal. Okamžite štartuje proti súperovi a snaží sa s ním kontaktovať, vstupuje do súperovho útoku a necháva sa chrániť vlastným telom a jeho reflexami. Získať správne reflexy nie je jednoduché, ale práve WT ako jeden z najdokonalejších a najúčinnejších systémov sebaobrany sa opiera o jedinečnú metódu rozvoja hmatových reflexov - tzv „Chi-Sao“(lepiace ruky). Tieto reflexy sú oveľa rýchlejšie ako zrakové – ich centrom je miecha, takže obchádzajú rozhodovacie procesy v mozgu (typický príklad- popálenú ruku stiahneme omnoho skôr, než si to uvedomíme). Navyše to, že hmatové reflexy (na rozdiel od zrakových) sú nezávislé na činnosti mozgu, v praxi znamená, že telo „funguje“ aj keď je mozog paralyzovaný strachom, hnevom, stresom, prekvapením a pod., ktoré vyplývajú z reálnej sebaobrannej situácie.

Wing Tzun Kung-fu je nepochybne výnimočné bojové umenie, ktoré učí využiť silu protivníka a použiť ju proti nemu, vyznačuje sa realistickým pohľadom na sebaobranu, jedinečnými metódami rozvoja ľudských schopností a navyše sa dá naučiť a použiť pomerne rýchlo.