Novinky :

Ako

Výuka prebieha formou pravidelných tréningov, seminárov a v prípade záujmu súkromných hodín. Samozrejme individuálne cvičenie vo voľnom čase je takisto vhodným doplnkom tréningového procesu.

Náplň tréningov je rôznorodá. Od bežných tréningových prvkov ako je kondičná a silová príprava, cez cvičebé zostavy - formy, viac alebo menej riadený sparing - lat-sao, až po prvky špecifické pre Wing Tzun, napíklad takzvané lepiace sa ruky - chi-sao.