Novinky :

Oslovovanie

Aj keď sa v praxi a počas výuky veľmi nepoužíva, je vecou slušnosti, aby sa na oficiálnych akciách typu semináre alebo tréningové kempy dodržiavala určitá hierarchia v oslovovaní. Zároveň je vecou osobného záujmu, aby bol človek oboznámený s terminológiou používanou v organizácii, ktorej je členom.

 • Sifu - všeobecné označenie majstra Kung-fu

 • Si-fu - otec učiteľ, Kung-fu otec

 • To-dai - žiak, študent, Kung-fu syn

 • Si-hing - starší Kung-fu brat

 • Si-dai - mladší Kung-fu brat

 • Si-je - staršia Kung-fu sestra

 • Si-mui - mladšia Kung-fu sestra

 • Si-mo - manželka Si-fu, Kung-fu matka

 • Si-pak - starší Kung-fu brat Si-fu

 • Si-sok - mladší Kung-fu brat Si-fu

 • Si-kung - učiteľ Si-fu, Kung-fu dedo

 • Si-jo - učiteľ Si-kung