Novinky :

Wing Tzun

Wing Tzun Kung-fu je nepochybne výnimočné bojové umenie, ktoré učí využiť silu protivníka a použiť ju proti nemu, vyznačuje sa realistickým pohľadom na sebaobranu, jedinečnými metódami rozvoja ľudských schopností a navyše sa dá naučiť a použiť pomerne rýchlo.

Celá teória Wing Tzun sa opiera o zopár základných pravidiel :

 1. Bojové princípy
 2. Silové princípy
 3. Základné pohyby (reakcie - deformácie)

Na najvyššej úrovni hierarchie vo WT sú štyri bojové princípy :

 1. Keď je cesta voľná, choď dopredu!
 2. Keď nie je cesta voľná (dôjde ku kontaktu), nalep sa!
 3. Keď je sila príliš veľká, poddaj sa!
 4. Keď protivník ustupuje, nasleduj ho!

Spôsob práce so silou vo WT určujú štyri silové princípy :

 1. Uvoľni sa od svojej vlastnej “sily”!
 2. Uvolni sa od “sily” protivníka!
 3. Využi “silu” protivníka!
 4. Pridaj svoju vlastnú “silu” k “sile”protivníka a použi ju proti nemu!

Vďaka intenzívnemu tréningu sa WT-študenti učia “požičať” energiu útoku kontrolovateľným a zámerným spôsobom “poddania sa”. Atakované časti tela sa “nabijú” silovým pôsobením súpera podobne ako stláčaná pružina, a celkovú energiu, ktorou sa zaoberali, nasmerujú proti súperovi.

Ďalšie prvky systému Wing Tzun

Reťazové údery
Formy
Chi-Sao (lepiace ruky)
Lat-Sao (sparingové cvičenia)

Fázy boja

V reálnej sebaobrannej situácii - na rozdiel od športu a súťaží - pravidlá fair-play neexistujú! Preto je vo WT veľký význam kladený na tréning, ktorý je komplexný a reálny ako je to len možné, a ktorý berie na vedomie všetkých “päť vzdialeností“, ktoré sú časťou bojovej situácie.

V reálnom boji rozlišujeme 5 fáz :

 1. Boj na dosah nôh
 2. Boj na dosah rúk
 3. Boj s kolenami a lakťami
 4. Držanie, podrazenia a hádzanie
 5. Boj na zemi

WT bojovník nepreferuje žiadnu z uvedených fáz (vzdialeností), pretože je pripravovaný na boj v ktorejkoľvek z nich. V hociktorej vyššie uvedenej situácii sú WT princípy úspešne aplikovateľné, čo je tiež jeden z dôvodov, prečo sa k WT obracia veľa študentov iných bojových umení.