Novinky :

Súkromné hodiny

Zamerané na individuálne požiadavky klienta.

Výcvik vedený profesionálnymi inštruktormi, s najvyššou kvalifikáciou v tomto obore na Slovensku, prebieha v prísnom súlade s jestvujúcimi právnymi normami, ktorých odborný výklad je súčasťou výuky.