Novinky :

Semináre

V rámci organizácie EBMAS sa konajú medzinárodné semináre. Ide o 3 - 4 hodinové tréningy, kde si okrem iného môžete rozšíriť teoretické aj praktické vedomosti, zacvičiť si s ľudmi z iných škôl a v neposlednom rade sú semináre aj miestom skúšok na výkonnostné stupňe.

Najbližšie semináre :


Summercampy :

Dátum Miesto Inštruktor

Iné akcie :Prehľad seminárov nájdete tu : Prehľad seminárov.